Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Login Form

ราคาทองคำ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

292885
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
43
84
127
291769
2603
3926
292885

Your IP: 54.167.126.106
Server Time: 2018-01-22 10:34:52
7 2 3 4 5 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนเมื่อ 11/03/2559, 05:14 โดย admin
2559รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปี 2561 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  2  ตำแหน่ง  รวม 3 อัตรา 2. พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา รวม 1...
เขียนเมื่อ 13/08/2556, 08:32 โดย admin
3-3 เทศบาลตำบลงิ้ว ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้ว วัน/เวลา ราชการ.. ** หลักฐานผู้สูงอายุ ** (เกิด 1 ตุลาคม พ.ศ.2500-30 ก.ย.2501)-- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมตัวจริง-- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมตัวจริง-- สำเนาหน้าบัญชีเงินฝาก (ธกส.) 1 ชุด...

 

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

              ....ลงประกาศ วันที่ 22 มกราคม 2561 จำนวน 2 โครงการ....

7895 โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านขอนซุง หมู่ที่ 4....โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ราคากลาง   แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

7895 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล. ชนิดธรรมดา บ้านตุ้มเชียงทอง หมู่ที่ 18...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ราคากลาง   แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

............................................................................................................

                 ...ลงประกาศ วันที่ 17 มกราคม 2561 จำนวน 2 โครงการ...

7895 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 7... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ราคากลาง         ปร.5       ปร.4

7895 โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านตุ้มใต้ หมู่ที่ 9...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ราคากลาง         ปร.5       ปร.4

..........................................................................................................

        ...ลงประกาศ วันที่ 16 มกราคม 2561 จำนวน 1 โครงการ....

 7895 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)ทางเข้าบ่อขยะ

             บ้านม่อนพญาอินทร์ หมู่ที่ 19 ....โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ราคากลาง         ปร.5       ปร.4

--------------------------------------------------------------------------

       ...ลงประกาศ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 โครงการ....

7895  โครงการจ้างเหมาทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน จำนวน 25 หมู่บ้าน ....โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ราคากลาง

7895   โครงการจัดซื้อดินถมถนนเพื่อการสัญจร จำนวน 4 จุด....โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ราคากลาง     ปร.5     ปร.4

7895  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลงิ้ว หมู่ที่ 8...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ราคากลาง      ปร.5     ปร.4

        จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

              จำนวน 7 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 26 มีนาคม 2561...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ราคากลาง

       โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านขอนซุง หมู่ที่ 4 ...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ราคากลาง      ปร.5     ปร.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     .....ลงประกาศ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 จำนวน 1 โครงการ...

    ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

           ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ผู้ซื้อซอง    ผู้ยื่นซอง     รายละเอียด     ราคากลาง   

           รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเบื้องต้น  ประกาศผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก

โครงการก่อสร้างฐานรากพร้อมย้ายถังลูกบอลประปาและเชื่อมต่อระบบ

       บ้านศรีสว่าง หมู่ที่  22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ราคากลาง    ปร.5    ปร.4

----------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ ทต.งิ้ว เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารแนบท้าย ประกาศ ทต.งิ้ว เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

1456  โครงการจัดซื้อดินถมถนนการเกษตรนอกเขตควบคุมเทศบาลตำบลงิ้ว

             บริเวณหลังดอยม่อนแก้นและบริเวณรอบๆร่องย่าหมู พร้อมปรับเกลี่ย

             หมู่ที่ 2,3,4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

                 ราคากลาง    ปร.5    ปร.4    

 

1456  ครงการจ้างเหมาวางท่อประปา บ้านสว่าน หมู่ที่ 2 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 

              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ราคากลาง   ปร.5    ปร.4    

     ...ลงประกาศ วันที่ 10 เมษายน 2560 จำนวน 1 โครงการ...

  ประกาศจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลงิ้ว (หลังใหม่)

      โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ผู้ซื้อซอง    ผู้ยื่นซอง     รายละเอียด     ราคากลาง   

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเบื้องต้น  ประกาศผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก                     

 

 


 

ข่าวสารราชการ

นายกเทศมนตรี

นายวาท  พระแป่

ปลัดเทศบาล

พ.อ.อ.อุทัย  สมนวล

ราคาน้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ