Get Adobe Flash player

Login Form

ราคาทองคำ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

238909
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
33
57
90
237788
2895
3287
238909

Your IP: 54.92.250.49
Server Time: 2016-10-24 10:34:40
7 2 3 4 5 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนเมื่อ 16/09/2015, 02:50 โดย admin
400    เด็กที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนี้จะต้องเป็นเด็กสัญชาติไทย บิดาและ/หรือมารดามีสัญชาติไทย เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 และอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน โดยรัฐอุดหนุนรายละ 400 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นว่า ในปัจจุบันมีเด็กเล็กในช่วงอายุ 0 – 6 ปี เพียง 1.2 ล้านคนเท่านั้น...
เขียนเมื่อ 13/08/2013, 08:32 โดย admin
3-3เทศบาลตำบลงิ้ว ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้ว วัน/เวลา ราชการ.. ** หลักฐานผู้สูงอายุ ** (เกิดก่อนตุลาคม พ.ศ. 2499)-- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมตัวจริง-- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมตัวจริง-- สำเนาหน้าบัญชีเงินฝาก (ธกส) 1 ชุด...
เขียนเมื่อ 13/08/2013, 07:29 โดย admin
2จดหมายข่าว...ประชาสัมพันธ์ภาษี ด้วย บัดนี้ได้ถึงกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2559 ตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด   1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 2.ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2559 3.ภาษีบำรุงท้องที่...

 

 

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

 

ลงประกาศ วันที่ 21 เมษายน  2559 จำนวน 1 โครงการ


 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลงิ้ว หมู่ที่8 บ้านตุ้มเหนือ    อ่านต่อ...

   **ราคากลาง**   ** ปร.4 **    ** ปร.5 **   ** ปร.6 **

 

 

 

 

 

 

 

ลงประกาศ วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2559 จำนวน 1 โครงการ

 


 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่  11  บ้านสักเหนือ  อ่านต่อ...

 

 ** ปร.5 **   ** ปร.5-6 **  **ราคากลาง**  **เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์** 

 

 

  

  

 

ลงประกาศ วันที่ 30 ธันวาคม  2558 จำนวน 6 โครงการ


 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่  24  บ้านตุ้มรวงทอง  อ่านต่อ...

 ** ปร.5 **   ** ปร.5-6 **  **ราคากลาง**  **เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์** 

 


 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่  1  บ้านป่าติ้ว  อ่านต่อ...

 ** ปร.5 **   ** ปร.5-6 **  **ราคากลาง**  **เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์** 


 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่  3  บ้านสักใต้  อ่านต่อ...

 ** ปร.5 **   ** ปร.5-6 **  **ราคากลาง**  **เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์** 


 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่  13  บ้านงิ้วพัฒนา  อ่านต่อ...

 ** ปร.5 **   ** ปร.5-6 **  **ราคากลาง**  **เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์** 


 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่  18  บ้านตุ้มเชียงทอง  อ่านต่อ...

 ** ปร.5 **   ** ปร.5-6 **  **ราคากลาง**  **เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์** 


  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่  17  บ้านใหม่สันติสุข  อ่านต่อ...

 ** ปร.5 **   ** ปร.5-6 **  **ราคากลาง**  **เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์** 


 

 

 


 

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนเมื่อ 07/01/2016, 04:02 โดย admin
2016-01-07-04-02-08  ประกาศสอบราคา / จัดซื้อ จัดจ้าง   ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค 58 ** จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร สี/ขาวดำ ** *ปร.4*  *ปร.5*...
เขียนเมื่อ 03/12/2015, 03:25 โดย admin
2015-12-03-03-25-13ประกาศสอบราคา / จัดซื้อ จัดจ้าง   ลงประกาศ วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2559 จำนวน 1...
เขียนเมื่อ 27/11/2013, 03:51 โดย admin
2013-11-27-03-51-21 สอบราคาจัดซื้อดินถมถนนการเกษตรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  จำนวน  11  หมู่บ้าน   อ่านต่อ...  สอบราคาจัดซื้อดินถมถนนการเกษตรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน  10...

ข่าวสารราชการ

นายกเทศมนตรี

นายวาท  พระแป่

ปลัดเทศบาล

พ.อ.อ.อุทัย  สมนวล

ราคาน้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ