Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Login Form

ราคาทองคำ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

332998
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
61
81
861
331267
2500
4707
332998

Your IP: 54.145.83.79
Server Time: 2018-10-21 17:19:10
มีข้อผิดพลาด
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน (แบบสขร.1)

ปีงบประมาณ 2561

 

กันยายน    สิงหาคม    กรกฎาคม

 

มิถุนายน    พฤษภาคม    เมษายน

มีนาคม    กุมภาพันธ์    มกราคม

ธันวาคม    พฤศจิกายน    ตุลาคม

 

ปีงบประมาณ 2560

กันยายน    สิงหาคม    กรกฎาคม

มิถุนายน    พฤษภาคม    เมษายน

มีนาคม    กุมภาพันธ์    มกราคม

ธันวาคม    พฤศจิกายน    ตุลาคม 

 

 

ปีงบประมาณ 2559

 

ตุลาคม    พฤศจิกายน   ธันวาคม

มกราคม   กุมภาพันธ์   มีนาคม

เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน

กรกฎาคม   สิงหาคม   กันยายน

 

 

ปีงบประมาณ 2558

เดือน ตุลาคม  

เดือน พฤศจิกายน

เดือน ธันวาคม

เดือน มกราคม

เดือน กุมภาพันธ์

เดือน มีนาคม

เดือน เมษายน

เดือน พฤษภาคม

เดือน มิถุนายน

เดือน กรกฎาคม

เดือน สิงหาคม

เดือน กันยายน

 

 

 

ผลการดำเนินการจัดซื้อ- จัดจ้าง

ผลการดำเนินการจัดซื้อ- จัดจ้าง

 

 

 ปี 2560 

ปี 2559

ปี 2558

 

ร้องเรียน จัดซื้อ / จัดจ้าง

ร้องเรียน จัดซื้อ / จัดจ้าง 

 

 

- สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้ว โทร 053-160771 โทรสาร 053-160772

หรือ

 

** Facebook เทศบาลตำบลงิ้ว **

 

 

** รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ปี 2558 **

แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง

ปี 2561 

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

 

 

 

งานพัสดุ

งานพัสดุ

- แนวทางปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง

- ผลการดำเนินการจัดซื้อ- จัดจ้าง

- ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซอง/ยื่นซอง สอบราคา/ประกวดราคา

   >> ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน)

    >> ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซอง/ยื่นซองสอบราคา จัดซื้อดินถมถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเพื่อการสัญจร (สายนอก)

    >> ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซอง/ยื่นซองสอบราคา จัดซื้อดินถมถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเพื่อการสัญจร (สายใน)

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา/ประกวดราคา

   >> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน)

    >> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกถมดินเพื่อการสัญจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบและบดอัด (สายใน)

    >> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกถมดินเพื่อการสัญจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบบและบดอัด (สายนอก)

    >> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จัดซื้อดินถมถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเพื่อการสัญจร (สายนอก)

    >> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จัดซื้อดินถมถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีตเพื่อการสัญจร (สายใน) 

- รายงานผลการสอบราคาจ้างเหมา

- รายงานผลการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์

- สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน (แบบสขร.1)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบปี

 

**รับเรื่องร้องเรียน จัดซื้อ - จัดจ้าง**

นายกเทศมนตรี

นายวาท  พระแป่

ปลัดเทศบาล

พ.อ.อ.อุทัย  สมนวล

ราคาน้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ