Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Login Form

ราคาทองคำ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

276255
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
111
317
646
275024
2186
3281
276255

Your IP: 54.225.54.120
Server Time: 2017-09-21 10:20:02
มีข้อผิดพลาด
  • Failed deleting .htaccess

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1236 ระกวดราคาซื้อหินคลุกถมดินถนนเพื่อการสัญจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

                 และบดอัด จำนวน 18 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรกนิกส์ (e-Auction) ....20/03/2560

                 รายละเอียด       ปร.4      ราคากลาง      เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

 1236 ประกวดราคาซื้อหินคลุกถมดินถนนเพื่อการสัญจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

                และบดอัด จำนวน 22 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรกนิกส์ (e-Auction) ....20/03/2560
               รายละเอียด       ปร.4      ราคากลาง      เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

1236 สอบราคาซื้อดินถมถนนเพื่อการสัญจร จำนวน 14 จุด

         รายละเอียด     ปร.4-ปร.5    ราคากลาง   เอกสารสอบราคา      ...15/03/2560

1236 สอบราคาซื้อดินถมถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน 13 จุด

 

         รายละเอียด     ปร.4-ปร.5     ราคากลาง   เอกสารสอบราคา    ....15/03/2560

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลงิ้ว หมู่ที่8 บ้านตุ้มเหนือ    อ่านต่อ...

         **ราคากลาง**   ** ปร.4 **    ** ปร.5 **   ** ปร.6 ** ....21/04/2559

สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลงิ้ว หมู่ที่8 บ้านตุ้มเหนือ    อ่านต่อ...

       **ราคากลาง**   ** ปร.4 **    ** ปร.5 **   ** ปร.6 ** ....21/04/2559

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลงิ้ว จำนวน 2 จุด

         อ่านต่อ.......        ....12/12/2559

สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลงิ้ว

            อ่านต่อ.......     .... 12/12/2559

 สอบราคาซื้อรถยนต์ บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน รายละเอียด      ....07/02/2560

  ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

         อ่านต่อ.......        **เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์**     ***ราคากลาง***       .....16/11/2559

  สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่าง  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลงิ้ว

         จำนวน 2 ศูนย์ อ่านต่อ.....      .....10/11/2559   

  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่  11  บ้านสักเหนือ  อ่านต่อ...

         ** ปร.5 **   ** ปร.5-6 **  **ราคากลาง**  **เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์**    ......23/02/2559

  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่  24  บ้านตุ้มรวงทอง  อ่านต่อ...

        ** ปร.5 **   ** ปร.5-6 **  **ราคากลาง**  **เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์**     ......30/12/2558

  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่  1  บ้านป่าติ้ว  อ่านต่อ...

       ** ปร.5 **   ** ปร.5-6 **  **ราคากลาง**  **เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์**      ......30/12/2558

  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่  3  บ้านสักใต้  อ่านต่อ...

       ** ปร.5 **   ** ปร.5-6 **  **ราคากลาง**  **เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์**      ......30/12/2558

  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่  13  บ้านงิ้วพัฒนา  อ่านต่อ...

       ** ปร.5 **   ** ปร.5-6 **  **ราคากลาง**  **เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์**      .....30/12/2558

  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่  18  บ้านตุ้มเชียงทอง  อ่านต่อ...

       ** ปร.5 **   ** ปร.5-6 **  **ราคากลาง**  **เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์**      ....30/12/2558

   ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่  17  บ้านใหม่สันติสุข  อ่านต่อ...

        ** ปร.5 **   ** ปร.5-6 **  **ราคากลาง**  **เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์**     .....30/12/2558

 

 

 

นายกเทศมนตรี

นายวาท  พระแป่

ปลัดเทศบาล

พ.อ.อ.อุทัย  สมนวล

ราคาน้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ