Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Login Form

ราคาทองคำ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

293267
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
131
75
509
291769
2985
3926
293267

Your IP: 54.82.57.154
Server Time: 2018-01-24 06:05:08
มีข้อผิดพลาด
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess
  • Failed deleting .htaccess

นวัตกรรมท้องถิ่น

 

inno2560

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

9548 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ปี 2560

 

9548 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ปี 2559

 

9548 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 ปี 2558

โลโก้

รายงานผลการปฏิบัติงาน

 

  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2559
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี 2559

  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2559
 

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

1.ปก

2.รายงานผล

3.งบบุคลากร59

4.งบบุคลากร59 รายรับรายจ่าย

5.รายงานผลการดำเนินงาน59 หน้า1

6.รายงานผลการดำเนินงาน59 หน้า2

7.รายงานผลการดำเนินงาน59 หน้า3

8.รายงานผลการดำเนินงาน59 หน้า4

9.รายงานผลการดำเนินงาน59 หน้า5

10.รายงานผลการดำเนินงาน59 หน้า6

11.รายงานผลการดำเนินงาน59 หน้า7

 

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

1.ปก

2.รายงานผล

3.งบบุคลากร58

4.งบบุคลากร58 รายรับรายจ่าย

5.รายงานผลการดำเนินงาน58 หน้า1

6.รายงานผลการดำเนินงาน58 หน้า2

7.รายงานผลการดำเนินงาน58 หน้า3

8.รายงานผลการดำเนินงาน58 หน้า4

9.รายงานผลการดำเนินงาน58 หน้า5

10.รายงานผลการดำเนินงาน58 หน้า6

11.รายงานผลการดำเนินงาน58 หน้า7

 

นายกเทศมนตรี

นายวาท  พระแป่

ปลัดเทศบาล

พ.อ.อ.อุทัย  สมนวล

ราคาน้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ