Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Login Form

ราคาทองคำ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

305965
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
40
97
1045
304080
2935
5036
305965

Your IP: 54.81.116.187
Server Time: 2018-04-21 05:58:45

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

7895 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ช่วงปิดภาคเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

  จำนวน 7 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 - 25 เมษายน 2561...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    ราคากลาง     .....16/03/2561....

 

7895 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. บ้านป่าติ้ว หมู่ 1 จำนวน 2 จุด

...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ราคากลาง    แบบสรุปราคางานก่อสร้าง       ...5/03/2561

  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ่อขยะ บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 2

...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...  ราคากลาง    แบบสรุปราคางานก่อสร้าง       ...5/03/2561

 โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านสักกลางพัฒนา หมู่ที่ 21

              ...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ราคากลาง       แบบสรุปราคางานก่อสร้าง       ...27/02/2561 

โครงการจัดซื้อดินถมถนนเพื่อการสัญจร  จำนวน 4 จุด บ้านขอนซุง หมู่ที่ 4 ...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ราคากลาง       แบบสรุปราคางานก่อสร้าง       ...20/02/2561
 โครงการจัดซื้อดินถมถนนเพื่อการสัญจร หมู่ที่ 1,2,15,21 ...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ราคากลาง       แบบสรุปราคางานก่อสร้าง       ...20/02/2561

 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 จุด บ้านสักสันเชียงใหม่ หมู่ที่ 5...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ราคากลาง        แบบสรุปราคางานก่อสร้าง     ....19/02/2561...

 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล. ชนิดธรรมดา บ้านงิ้วใหม่ หมู่ที่ 12...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ราคากลาง   แบบสรุปราคางานก่อสร้าง    ...24/01/2561.....

 

  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 17 ...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ราคากลาง   แบบสรุปราคางานก่อสร้าง      ....23/01/2561....

 

 โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านขอนซุง หมู่ที่ 4....โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ราคากลาง   แบบสรุปราคางานก่อสร้าง     ....22/01/2561....

 

 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล. ชนิดธรรมดา บ้านตุ้มเชียงทอง หมู่ที่ 18...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ราคากลาง   แบบสรุปราคางานก่อสร้าง     ....22/01/2561....

 

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 7... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ราคากลาง         ปร.5       ปร.4          ....17/01/2561....

 

 โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านตุ้มใต้ หมู่ที่ 9...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ราคากลาง         ปร.5       ปร.4         ....17/01/2561....

 

  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)ทางเข้าบ่อขยะ

          บ้านม่อนพญาอินทร์ หมู่ที่ 19 ....โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ราคากลาง         ปร.5       ปร.4        .....16/01/2561....

 

--------------------------------------------------------------------------

โครงการจ้างเหมาทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน จำนวน 25 หมู่บ้าน ....โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ราคากลาง        .....26/12/2560....

 โครงการจัดซื้อดินถมถนนเพื่อการสัญจร จำนวน 4 จุด....โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ราคากลาง     ปร.5     ปร.4       <span

นายกเทศมนตรี

นายวาท  พระแป่

ปลัดเทศบาล

พ.อ.อ.อุทัย  สมนวล

ราคาน้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ