Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Login Form

ราคาทองคำ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

323388
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
161
99
940
321416
2409
3448
323388

Your IP: 54.81.110.186
Server Time: 2018-08-16 17:45:56

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

7895 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง)

    หลังป่าสุสาน บ้านสักสันเชียงใหม่ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ราคากลาง       แบบสรุปราคางานก่อสร้าง       ...15/05/2561   

7895 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ชนิด 6 ล้อ

   ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง จำนวน 1 คัน

 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ....15/05/2561....

7895 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

  จำนวน 7 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ราคากลาง     .....15/05/2561....

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง

        จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ราคากลาง    ประกาศ    เอกสารประกวดราคา   ...30/04/2561....

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ช่วงปิดภาคเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

  จำนวน 7 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 - 25 เมษายน 2561...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    ราคากลาง     .....16/03/2561....

 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. บ้านป่าติ้ว หมู่ 1 จำนวน 2 จุด

...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ราคากลาง    แบบสรุปราคางานก่อสร้าง       ...5/03/2561

  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ่อขยะ บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 2

...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...  ราคากลาง    แบบสรุปราคางานก่อสร้าง       ...5/03/2561

 โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านสักกลางพัฒนา หมู่ที่ 21

              ...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ราคากลาง       แบบสรุปราคางานก่อสร้าง       ...27/02/2561 

โครงการจัดซื้อดินถมถนนเพื่อการสัญจร  จำนวน 4 จุด บ้านขอนซุง หมู่ที่ 4

     ...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ราคากลาง       แบบสรุปราคางานก่อสร้าง       ...20/02/2561
 <span class="_3oh

นายกเทศมนตรี

นายวาท  พระแป่

ปลัดเทศบาล

พ.อ.อ.อุทัย  สมนวล

ราคาน้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ