Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Login Form

ราคาทองคำ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

285255
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
55
112
667
283356
3421
4624
285255

Your IP: 54.156.92.243
Server Time: 2017-11-24 14:53:45

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

7895 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลงิ้ว หมู่ที่ 8...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ราคากลาง      ปร.5     ปร.4

 

7895 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวน 7 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 26 มีนาคม 2561...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ราคากลาง

 

7895 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านขอนซุง หมู่ที่ 4 ...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ราคากลาง      ปร.5     ปร.4

 

 ...ลงประกาศ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 จำนวน 1 โครงการ...

7895 1456  ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง

               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

               ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ผู้ซื้อซอง    ผู้ยื่นซอง     รายละเอียด     ราคากลาง   

               รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเบื้องต้น  ประกาศผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก

 

1456  ครงการก่อสร้างฐานรากพร้อมย้ายถังลูกบอลประปาและเชื่อมต่อระบบ

             บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ราคากลาง    ปร.5    ปร.4

----------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ ทต.งิ้ว เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารแนบท้าย ประกาศ ทต.งิ้ว เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

1456  โครงการจัดซื้อดินถมถนนการเกษตรนอกเขตควบคุมเทศบาลตำบลงิ้ว

             บริเวณหลังดอยม่อนแก้นและบริเวณรอบๆร่องย่าหมู พร้อมปรับเกลี่ย

             หมู่ที่ 2,3,4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

                 ราคากลาง    ปร.5    ปร.4    

 

1456  ครงการจ้างเหมาวางท่อประปา บ้านสว่าน หมู่ที่ 2 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 

              โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ราคากลาง   ปร.5    ปร.4    

     ...ลงประกาศ วันที่ 10 เมษายน 2560 จำนวน 1 โครงการ...

  ประกาศจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลงิ้ว (หลังใหม่)

      โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ผู้ซื้อซอง    ผู้ยื่นซอง     รายละเอียด     ราคากลาง   

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเบื้องต้น  ประกาศผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก                     

 

....ลงประกาศ วันที่ 20 มีนาคม 2560 จำนวน 2 โครงการ...

 

ประกวดราคาซื้อหินคลุกถมดินถนนเพื่อการสัญจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

   และบดอัด จำนวน 18 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรกนิกส์ (e-Auction)

ผู้ซื้อซอง    ผู้ยื่นซอง   ราคากลาง   รายละเอียด     ปร.4   

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์    

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเบื้องต้น   ประกาศผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก                     

  ประกวดราคาซื้อหินคลุกถมดินถนนเพื่อการสัญจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

    และบดอัด จำนวน 22 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรกนิกส์ (e-Auction)
ผู้ซื้อซอง    ผู้ยื่นซอง   ราคากลาง       รายละเอียด   ปร.4  

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์     

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเบื้องต้น   ประกาศผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก                     

 


 

ลงประกาศ วันที่ 15 มีนาคม 2560 จำนวน 2 โครงการ.....

 

  สอบราคาซื้อดินถมถนนเพื่อการสัญจร จำนวน 14 จุด

ผู้ซื้อซอง    ผู้ยื่นซอง      รายละเอียด     ปร.4-ปร.5   

ราคากลาง  เอกสารสอบราคา รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเบื้องต้น  

ประกาศผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก                     

 

  สอบราคาซื้อดินถมถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน 13 จุด

 ผู้ซื้อซอง    ผู้ยื่นซอง   รายละเอียด     ปร.4-ปร.5    

ราคากลาง  เอกสารสอบราคา     รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเบื้องต้น    

ประกาศผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก

 


       ลงประกาศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1 โครงการ....

 สอบราคาซื้อรถยนต์ บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน รายละเอียด

ผู้ซื้อซอง    ผู้ยื่นซอง    ราคากลาง   เอกสารสอบราคา  

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเบื้องต้น     ประกาศผู้ชนะ/ผู้ได้รับคัดเลือก

  


 

 ลงประกาศ วัน

นายกเทศมนตรี

นายวาท  พระแป่

ปลัดเทศบาล

พ.อ.อ.อุทัย  สมนวล

ราคาน้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ