ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,133
เดือนที่แล้ว
3,287
ปีนี้
19,385
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
163,876
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47
ผู้นำชุมชน ตำบลงิ้ว
ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-สกุล ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
บ้านป่าติ้ว 1 นายวิเชียร  ไชยชุมภู 080-120-8208 204 223 248 471
บ้านสว่าน 2 นายสายธาร  ปิงสุขแสน 089-838-5001 279 299 293 592
บ้านสักใต้ 3 นายอรุณ  ไชยตัน 088-232-4804 203 233 260 493
บ้านขอนซุง 4 นายศุภกรฑ์  แก้วนวล (กำนัน ต.งิ้ว) 082-180-5559 221 242 235 477
บ้านสักสันเชียงใหม่ 5 นายอำนวย  ปันคำ 084-740-6194 231 224 228 452
บ้านป่าไผ่ 6     254 335 356 691
บ้านงิ้วเก่า 7 นายประจักร์  หลวงเป็ง 080-672-0265 211 230 226 456
บ้านตุ้มเหนือ 8 นายธนพงษ์ เจริญพัฒนาสกุล 087-172-6560 293 298 251 549
บ้านตุ้มใต้ 9 นายพิเชษฐ์  คำตัน 098-794-4772 187 205 210 415
บ้านโนนสมบูรณ์ 10 นายจำรัส  ประสาวะโท 093-227-8816 129 218 194 412
บ้านสักเหนือ 11 นายชาติสยาม  มุงเมือง 087-189-9862 263 313 344 657
บ้านงิ้วใหม่ 12 นายสุทน เป็กธนู 081-033-1171 251 273 267 540
บ้านงิ้วพัฒนา 13 นายณัฐจักร  ถินคุณากร 099-384-0085 269 256 261 517
บ้านทุ่งลานนา 14 นายวีระยุทธ  ปิจจะ 080-493-5162 169 202 214 416
บ้านสักสันติราษฎร์ 15 นายชาญ  ไชยชะนะ 064-227-4939 245 311 322 633
บ้านห้วยตุ้มสันติภาพ 16 นายสมคิด  อุทธิยา 087-182-9184 167 228 228 456
บ้านใหม่สันติสุข 17     202 215 233 448
บ้านตุ้มเชียงทอง 18 นายชาติ  สุริยะ 093-389-5543 190 229 242 471
บ้านม่อนพญาอินทร์ 19 นายสงกรานต์  อินต๊ะสอน 090-449-7307 140 178 184 362
บ้านสักสันเจริญ 20     125 162 194 356
บ้านสักกลางพัฒนา 21 นายสงวน  ตันบุญเรือง 083-477-8856 197 262 297 559
บ้านศรีสว่าง 22 นายสมเกียรติ์  ไชยถา 081-179-6643 143 174 186 360
บ้านงิ้วบุญเรือง 23 นายภัทรวรรธ์  ศรีใจมา   121 140 179 319
บ้านตุ้มรวงทอง 24 นายรณชัย  หลวงเป็ง 089-559-8273 112 146 171 317
บ้านใหม่สวนดอก 25 นายประทิศ  ปุระตา 086-114-2203 106 133 153 286
รวม 4,912 5,729 5,976 11,705