ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
401
เดือนนี้
1,545
เดือนที่แล้ว
3,323
ปีนี้
42,684
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
187,175
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 256620 เม.ย. 2566
2ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป27 ก.พ. 2566
3ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256614 ก.พ. 2566
4ประกาศหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปี 25661 ก.พ. 2566
5ระเบียบสภาเทศบาลตำบลงิ้ว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.25651 ธ.ค. 2565
6ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25657 ก.ย. 2565
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป3 มิ.ย. 2565
8ประกาศหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปี 25651 ก.พ. 2565
9ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256525 ม.ค. 2565
10ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256426 ต.ค. 2564

1