ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
406
เดือนที่แล้ว
3,054
ปีนี้
3,460
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
147,951
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1
ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 31 มี.ค. 2565
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 256510 พ.ย. 2564
3มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 256410 พ.ค. 2564
4มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ประจำปี 256410 พ.ค. 2564
5มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 256410 พ.ค. 2564
6มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256410 พ.ค. 2564
7มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมฯ ประจำปี 256410 พ.ค. 2564
8มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 256410 พ.ค. 2564
9มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 256410 พ.ค. 2564
10มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 256410 พ.ค. 2564
11มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 256410 พ.ค. 2564
12แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256420 ม.ค. 2564

1