ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,042
ปีนี้
34,305
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
178,796
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 มี.ค. 2566
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256618 ต.ค. 2565
3การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 31 มี.ค. 2565
4มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 256510 พ.ย. 2564
5มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 256410 พ.ค. 2564
6มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ประจำปี 256410 พ.ค. 2564
7มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 256410 พ.ค. 2564
8มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256410 พ.ค. 2564
9มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมฯ ประจำปี 256410 พ.ค. 2564
10มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 256410 พ.ค. 2564

1