ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,133
เดือนที่แล้ว
3,287
ปีนี้
19,385
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
163,876
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47
นายพรชัย นามชารี
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางอุษณี สมณาศักดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวกาญจนา มโนสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวภิญญาพัชญ์ ค้าแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนางสาวอำไพ ใจพลแสน
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)นางวิไลพร ถาเปียง
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.3)


นางจันทร์ทิพย์ จันทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)


นางสาวธีราพร ทะอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)


นางสาวมะยุเรศ กระทงน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจิตพิกา ธิขาว
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)


นางทองเหรียญ เขื่อนศิริ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)นางพัสวี มะโนพรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)นางสาวส่องศรี จินะเขียว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)นางรุจิเรข แก้วอาจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)นางสาวพรรณี หน่อคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)นางสาวอัมพร จันต๊ะขัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวจริยา ไชยวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)นายคงประพันธ์ นาแพร่
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)นายจตุรงค์ กองแหวน
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ผู้มีทักษะ)นางรัชนีกรณ์ บุญเชื้อ
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)