ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,133
เดือนที่แล้ว
3,287
ปีนี้
19,385
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
163,876
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47
นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้ยาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางภัณฑิรา แก้วนวล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางสาวจริยา เกณฑ์ทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายวิทยา หารจริง
นิติกรชำนาญการนางสาวศิริวิสา สุภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางอัลชรีย์ ลินใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายวิรัตน์ จันทร์เป็ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพ.อ.อ.อรรณวินทร์ สุวรรณประเสริฐ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไปนางสาวหทัยชนก พวงมาลา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนางธีรยา พุฒใจกา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปก/ปง


นางสาวชิดชไมร ไชยวงศ์คำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางมี ฟองแก้ว
คนครัว (ผู้มีทักษะ)นายทวีชัย มูลคำ
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)นายธนวัฒน์ โนระ
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา(ผู้มีทักษะ)นายสิทธิศักดิ์ สีหมนตรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา(ผู้มีกทักษะ)นายวิชัย ทิพย์พรม
พนักงานดับเพลิง (ผู้มักทักษะ)นายสมศักดิ์ ทาบุญ
นักการภารโรงนายณรงค์ฤทธิ์ งามสง่า
พนักงานดับเพลิงนายพัชรพล ไชยชมภู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักนายชาญณรงค์ วงศ์ยวง
พนักงานขับรถตู้