ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
401
เดือนนี้
1,545
เดือนที่แล้ว
3,323
ปีนี้
42,684
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
187,175
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21
1
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
13 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและขั้นตอนการเสียภาษีป้าย,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
08 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2567,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
01 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเกียรติคุณศูนย์ยุติธรรมชุมชน (เทศบาลตำบลงิ้ว),เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
26 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง),เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

10 ตุลาคม 2566

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้ว,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

10 ตุลาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
02 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
23 มิถุนายน 2566

รายงานสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลิงิ้ว,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
08 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
03 พฤษภาคม 2566

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
01 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเพิื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

 

24 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยเทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์     จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ              จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา

  1. ตำแหน่ง คนงาน       จำนวน 3 อัตรา

โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 19 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย **สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-0771-2

27 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง ประกาศราคาทุนทรัพย์ของราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566   ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ เทศบาลตำบลงิ้ว และทางเว็ปไซต์, สื่อออนไลน์,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
20 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงงานจ้างเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2566

13 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (71 รายการ)