ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,133
เดือนที่แล้ว
3,287
ปีนี้
19,385
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
163,876
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47
1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
03 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเพิื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

 

24 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยเทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์     จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ              จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา

  1. ตำแหน่ง คนงาน       จำนวน 3 อัตรา

โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 19 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย **สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-0771-2

27 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง ประกาศราคาทุนทรัพย์ของราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566   ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ เทศบาลตำบลงิ้ว และทางเว็ปไซต์, สื่อออนไลน์,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
20 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงงานจ้างเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2566

13 มีนาคม 2566

ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
09 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

เทศบาลตำบลงิ้ว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญสายงานบริหารว่าง ตามประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2566 ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี      (พ.ศ.2564-2566) จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา ดังนี้

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง

1. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา

 

สามารถยื่นเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

 

08 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

เทศบาลตำบลงิ้ว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไปว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา ดังนี้

ประเภทวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา

      1. นักวิชาการคลัง ปก./ชก.                         จำนวน 1 อัตรา

      2. นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.                         จำนวน 1 อัตรา

      3. วิศวกรโยธา ปก./ชก.                             จำนวน 1 อัตรา

ประเภททั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา

      1. นายช่างโยธา ปง./ชง.                            จำนวน 1 อัตรา

      2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.               จำนวน 1 อัตรา

      3. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.                         จำนวน 1 อัตรา

      4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.                 จำนวน 1 อัตรา

01 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเพิื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

 

23 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง การห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง การห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด้ดขาด "60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่ตำบลงิ้ว"

08 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  1. ตำแหน่ง ภารโรง        จำนวน 1 อัตรา

โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร

01 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

11 มกราคม 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของ เทศบาลตำบลงิ้วเข้าตอบแบบสอบถาม

             ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์ URL นี้ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/inekg2

             ดังนั้น เทศบาลตำบลงิ้ว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางดังกล่าว หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลของการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆทั้งสิ้น และทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
หรือ สแกนตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

 

01 มกราคม 2566

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือนเฉพาะการจัดเก็บภาษี ในปี พ.ศ.2566

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

24 สิงหาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (76 รายการ)