ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,042
ปีนี้
34,305
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
178,796
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
2
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของ เทศบาลตำบลงิ้วเข้าตอบแบบสอบถาม

             ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์ URL นี้ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/inekg2

             ดังนั้น เทศบาลตำบลงิ้ว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางดังกล่าว หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลของการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆทั้งสิ้น และทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
หรือ สแกนตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

 

01 มกราคม 2566

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลงิ้ว,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลงิ้วออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

20 ธันวาคม 2565

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือนเฉพาะการจัดเก็บภาษี ในปี พ.ศ.2566

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้านโฆษณาหรือสิ่งอิื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลงิ้ว,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
04 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

24 สิงหาคม 2565

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนเทศบาลตำบลงิ้ว(ศรีสว่าง),เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติในโรงเรียนเทศบาลตำบลงิ้ว(ศรีสว่าง)

11 สิงหาคม 2565

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ข้อมูลปราญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลงิ้ว ประจำปี 2565

25 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์     จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)      จำนวน 2 อัตรา
  4. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)        จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

  1. ตำแหน่ง ผู้ดุแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

19 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาในโรเรียนเทศบาลตำบลงิ้ว (ศรีสว่าง),เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาในโรงเรียนเทศบาลตำบลงิ้ว (ศรีสว่าง) วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

11 กรกฎาคม 2565

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

27 มิถุนายน 2565

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลงิ้ว (ศรีสว่าง),เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลงื้ว (ศรีสว่าง) วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

25 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

เทศบาลตำบลงิ้ว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไปว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ดังนี้

ประเภทวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา

      1. นักวิชาการคลัง ปก./ชก.                         จำนวน 1 อัตรา

      2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.           จำนวน 1 อัตรา

      3. วิศวกรโยธา ปก./ชก.                             จำนวน 1 อัตรา

ประเภททั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา

      1. นายช่างโยธา ปง./ชง.                            จำนวน 1 อัตรา

      2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.           จำนวน 1 อัตรา

      3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.                 จำนวน 1 อัตรา

 

20 พฤษภาคม 2565

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ขอความร่วมมือให้ประชาชนและผู้รับบริการร่วมกันประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน้ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตาม QR Code หรือ https://bit.ly/3JYhTZY

17 พฤษภาคม 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

เทศบาลตำบลงิ้วเชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลงิ้ว ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน เทศบาลตำบลงิ้ว) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/inekg2  หรือสแกนผ่านระบบ QR Code แล้วกรอกเลขบัตรประชาชน ของตนเอง

(เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น และไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล)

01 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนงานฯ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเปลี่ยนงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

21 มีนาคม 2565

|< << 12 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 5  (64 รายการ)