ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,042
ปีนี้
34,305
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
178,796
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
3
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ

14 มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

โรงเรียนเทศบาลตำบลงิ้ว(ศรีสว่าง)
????ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565
????ระดับอนุบาล
????ระดับประถมศึกษา
รับใบสมัครได้ที่โรงเรียน หรือ
ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 053-610633

23 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว

เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

18 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมยุวสาสมาธิในโรเรียนเทศบาลตำบลงิ้ว (ศรีสว่าง),เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

กิจกรรมยุวสาสมาธิในโรงเรียนเทศบาลตำบลงิ้ว (ศรีสว่าง)

26 มกราคม 2565

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

เรื่อง การรับฟังความคิดเห้นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

07 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว ประกาศราคาทุนทรัพย์ของราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว ประกาศราคาทุนทรัพย์ของราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ เทศบาลตำบลงิ้ว และทางเว็ปไซต์ , สื่อออนไลน์
06 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์กำหนดกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
05 มกราคม 2565

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 

>ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก : ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

>>วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-0771 หรือดูได้ที่เว็ปไซต์ www.ngewchiangrai.go.th

05 มกราคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลงิ้ว ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลงิ้ว ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

01 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาลตำบลงิ้ว(ศรีสว่าง),เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาลตำบลงิ้ว (ศรีสว่าง) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

26 ตุลาคม 2564

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2),เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)

11 สิงหาคม 2564

ประกาศสนง.ทรัพยากรน้ำภาค 1,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2558

15 กรกฎาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งฯ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วและสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

27 เมษายน 2564

ประกาศ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิ้ว,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

|< << 1 23 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 5  (64 รายการ)