ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,042
ปีนี้
34,305
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
178,796
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
4
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ใบความรู้สำหรับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

25 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

บันทึกการให้ถ้อยคำสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง

25 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

25 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

ใบความรู้สำหรับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

25 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

25 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
25 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
06 มกราคม 2564

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม ใบอนุญาตกิจการตลาด ใบอนุญาตกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม

***ทั้งนี้แม้จะมีการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม แต่ผู้ประกอบการยังคงต้อง ขออนุญาต ขอรับรองการแจ้ง และขอต่อใบอนุญาตตามปกติ***

ซึ่งกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 14 พ.ย.2563 - 13 พ.ย. 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้

23 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ2564,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตเทศบาลตำบลงิ้ว ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

02 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลงิ้ว,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
07 ตุลาคม 2563

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
31 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลงิ้วร่วมด้วยสโมสรโรตารี่ "แจกรถจักรยานแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลงิ้ว",เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563

        นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว นายวาท  พระแป่ ร่วมด้วยสโมสรโรตารี่ ณครเทิง มอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลงิ้ว(ศรีสว่าง) เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางมาเรียนหนังสือ หรือกิจกรรมต่างๆ ภายในชีวิตประจำวัน

                                                      ♥♥ปั่นจักรยานรักษ์โลก 

               (ปั่นจักรยานประหยัดเงิน ประหยัดค่าน้ำมัน ยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง)laughinglaughinglaughing

14 กรกฎาคม 2563

โครงการบริหารจัดการน้ำในชุมชน "ชุมชน รักษ์น้ำ อย่างยั่งยืน" ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

    งานสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการน้ำในชุมชน "ชุมชน รักษ์น้ำ อย่างยั่งยืน" ประจำปี 2563 โดยออกพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ (ธนาคารน้ำใต้ดิน แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน) ณ บ้านสักสันเชียงใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

13 กรกฎาคม 2563

แจกเจลล้างมือ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลงิ้ว ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลงิ้ว ได้รับความอนุเคราะห์เจลล้างมือสำหรับเด็ก จากท่าน สส.รังสรรค์  วันไชยธนวงศ์ โดยนายกวาท  พระแป่ นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าแจกจ่ายเจลล้างมือ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลงิ้ว เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

09 กรกฎาคม 2563

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
11 มิถุนายน 2563

|< << 1 2 34 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 5  (64 รายการ)