ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,042
ปีนี้
34,305
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
178,796
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46
5
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเภท ว่างเปล่า ????เสียภาษีขั้นสูงสุด????
????ใครมีที่ดินเปล่าควรพัฒนาที่ดินของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านหรือทำเป็นพื้นที่การเกษตรเพื่อไม่ให้เข้าข่ายเป็นที่รกร้าง ว่างเปล่า เพราะเสียภาษีในอัตราสูง
???? ที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสร้าง ในเกณฑ์อัตราภาษี "ว่างเปล่า" มีลักษณะ 3ประการ
????1. ว่างเปล่า
????2. รกร้าง
????3. ไม่ทำประโยชน์ควรแก่สภาพ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควร หรือปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่าตลอดปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ หากปล่อยรกร้าง เป็นเวลา 3 ปี จะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 0.3% ในปีที่ 4 และถูกเก็บเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก ๆ 3 ปี หากยังไม่ได้มีการนำมาทำประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 3%
ทั้งนี้ อัตราการเก็บภาษีตามมูลค่าแบบขั้นบันไดดังกล่าว จะบังคับใช้ใน 2 ปีแรก (ปี 2563-2564) ส่วนปีต่อไปจะพิจารณาเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกที
???????? ภาษีไม่ยาก ✌️✌️เพียงแค่ศึกษาเพื่อความสร้างความเข้าใจ
????✅✅✅ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง---ใหม่
ภายในเดือน มิถุนายน 2563 นี้ ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี
✍️✍️✍️ โดยจะต้องดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น
????????ภายในเดือน สิงหาคม 2563
หากมีข้อสงสัยติดต่อ สอบถามได้ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้ว
โทร 0-5316-0771
05 มิถุนายน 2563

นวัตกรรม การบำบัดน้ำเสียแบบอิงธรรมชาติ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

นวัตกรรม การบำบัดน้ำเสียแบบอิงธรรมชาติ>>>ใช้หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน และการกรองของเสียมาประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นตามครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลงิ้ว ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเครือข่ายภาคครัวเรือน สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ตลาดสด เข้ามามีส่วนร่วม 

ลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งหาตนเองได้ เกิดการอย่างยั่งยืน

26 พฤษภาคม 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียภาษีภายในเดือน สิงหาคม 2563,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียภาษีภายในเดือน สิงหาคม 2563 นี้ ???????? เกษตรกรรม????????
อัตราภาษี *เกษตรกรรม*
???????????? ไม่ต้องเสียภาษี 3 ปี ( ปี 2563-ปี2565)
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้????????????
????1.เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
????2.เป็นบุคคลธรรมดา
????3.ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเกษตรกรรมและ ปี2566 เป็นต้นไป จะได้รับการยกเว้นมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกัน 50 ล้านบาท
???????? ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ถือว่าใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็น ????เกษตรกรรม????
???? นิติบุคคล ไม่ได้รับการยกเว้นทุกกรณี
อัตราภาษีเริ่มต้นที่ ร้อยละ0.01(ล้านละ 100บาท)
พื้นที่ที่เกี่ยงข้องกับ ????????เกษตรกรรม????????
???? ทำไร่ ทำนา ทำสวน
???? แปลงผัก บ่อปลา พืชสมุนไพร
???? พื้นที่รอปรับปรุง พื้นที่รอหว่านเมล็ดพืช
???? ลานตากผลผลิตเกษตร
???? โรงเก็บผลผลิตเกษตร โรงเก็บเครื่องมือทางการเกษตร
✍️ทั้งนี้ รอกฎหมายรองประกาศบังคับใช้
????????ภาษีไม่ยาก ????????เพียงแต่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ✌️✌️✌️✌️
???????????????? ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ใหม่
เริ่มใช้จริง วันที่ 1มกราคม 2563
โดยจะต้องดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น
????????ภายใน เดือน สิงหาคม 2563
หากมีข้อสงสัยติดต่อ สอบถามได้ที่
???? เทศบาลตำบลงิ้ว งานจัดเก็บรายได้
???? 0 5316 0771
????????????????????????????????????????????????????????????????
20 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3),เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
31 มีนาคม 2563

|< << 1 2 3 45

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 5  (64 รายการ)