ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
115
เดือนนี้
2,212
เดือนที่แล้ว
2,832
ปีนี้
13,238
ปีที่แล้ว
28,882
ทั้งหมด
121,809
ไอพี ของคุณ
35.172.111.71
ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 31 มี.ค. 2565
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 256510 พ.ย. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร7 เม.ย. 2564
4ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม25 ม.ค. 2564
5มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2 ต.ค. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ9 มิ.ย. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร22 เม.ย. 2563
8ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน7 เม.ย. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 20 มี.ค. 2563
10ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน14 ก.พ. 2563
11ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน13 ก.พ. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต6 ม.ค. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 25637 ต.ค. 2562
14มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ3 ต.ค. 2562
15มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน6 พ.ค. 2562
16ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน5 ต.ค. 2561

1