ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
931
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
1,041
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
1,042
ไอพี ของคุณ
54.196.190.32
ว่าง
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางภัณฑิรา แก้วนวล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายวิทยา หารจริง
นิติกรชำนาญการ


นางอัลชรีย์ ลินใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางณัฐกฤตา เชยบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายวิรัตน์ จันทร์เป็ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


พ.อ.อ.อรรณวินทร์ สุวรรณประเสริฐ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางสาวหทัยชนก พวงมาลา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางศิริวิสา แสนยาวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางธีรยา พุฒใจกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมาศสุภา ไชยชะนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศรัญย่า ธิการาช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางมี ฟองแก้ว
คนครัว (ผู้มีทักษะ)


นายทวีชัย มูลคำ
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)


นายธนวัฒน์ โนระ
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา


นายสมศักดิ์ ทาบุญ
นักการภารโรง


นายสิทธิศักดิ์ สีหมนตรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา


นายวิชัย ทิพย์พรม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายณรงค์ฤทธิ์ งามสง่า
พนักงานดับเพลิง