ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
1,940
เดือนที่แล้ว
2,827
ปีนี้
15,793
ปีที่แล้ว
28,882
ทั้งหมด
124,364
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38
นางบุญสิตา สุวรรณาลัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางภัณฑิรา แก้วนวล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายวิทยา หารจริง
นิติกรชำนาญการนางณัฐกฤตา เชยบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางอัลชรีย์ ลินใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายวิรัตน์ จันทร์เป็ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพ.อ.อ.อรรณวินทร์ สุวรรณประเสริฐ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการนางสาวศิริวิสา สุภาพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวหทัยชนก พวงมาลา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนางธีรยา พุฒใจกา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปก/ปง


นางสาวชิดชไมร ไชยวงศ์คำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางมี ฟองแก้ว
คนครัว (ผู้มีทักษะ)นายทวีชัย มูลคำ
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)นายธนวัฒน์ โนระ
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา(ผู้มีทักษะ)นายสิทธิศักดิ์ สีหมนตรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา(ผู้มีกทักษะ)นายสมศักดิ์ ทาบุญ
นักการภารโรงนายธนัตถ์ศรันย์ ศรีใจวัง
พนักงานจ้างทั่วไปนายพสิษฐ์ คณะอุบล
พนักงานจ้างทั่วไปนายวิชัย ทิพย์พรม
พนักงานจ้างทั่วไปนายณรงค์ฤทธิ์ งามสง่า
พนักงานดับเพลิงนายพัชรพล ไชยชมภู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักนายชาญณรงค์ วงศ์ยวง
พนักงานขับรถตู้