ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
931
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
1,041
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
1,042
ไอพี ของคุณ
54.196.190.32
นางพีรนันท์ กันทะมาลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางอุษณี สมณาศักดิ์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวกาญจนา มโนสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอำไพ ใจพลแสน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวิไลพร ถาเปียง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจันทร์ทิพย์ จันทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธีราพร ทะอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมะยุเรศ กระทงน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจิตพิกา ธิขาว
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางทองเหรียญ เขื่อนศิริ
ผู้ดูแลเด็ก


นางพัสวี มะโนพรม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวส่องศรี จินะเขียว
ผู้ดูแลเด็ก


นางรุจิเรข แก้วอาจ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพรรณี หน่อคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจริยา ไชยวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายจตุรงค์ กองแหวน
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา


นายคงประพันธ์ นาแพร่
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวจุฆามาศ อุ่นหล้า
พนักงานจ้างทั่วไป