ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
323
เมื่อวานนี้
515
เดือนนี้
12,197
เดือนที่แล้ว
11,723
ปีนี้
35,334
ปีที่แล้ว
10,219
ทั้งหมด
45,554
ไอพี ของคุณ
52.91.221.160
นางพีรนันท์ กันทะมาลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางอุษณี สมณาศักดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวกาญจนา มโนสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวอำไพ ใจพลแสน
ครูผู้ดูแลเด็กนางวิไลพร ถาเปียง
ครูผู้ดูแลเด็กนางจันทร์ทิพย์ จันทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวธีราพร ทะอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวมะยุเรศ กระทงน้อย
ครูผู้ดูแลเด็กนางจิตพิกา ธิขาว
ครูผู้ดูแลเด็กนางทองเหรียญ เขื่อนศิริ
ผู้ดูแลเด็กนางพัสวี มะโนพรม
ผู้ดูแลเด็กนางสาวส่องศรี จินะเขียว
ผู้ดูแลเด็กนางรุจิเรข แก้วอาจ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวพรรณี หน่อคำ
ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวจริยา ไชยวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไปนายจตุรงค์ กองแหวน
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบานายคงประพันธ์ นาแพร่
พนักงานจ้างทั่วไปนางสาวจุฆามาศ อุ่นหล้า
พนักงานจ้างทั่วไป