ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
219
เดือนที่แล้ว
1,539
ปีนี้
9,937
ปีที่แล้ว
47,820
ทั้งหมด
67,977
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223


11 มิถุนายน 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเภท ว่างเปล่า ????เสียภาษีขั้นสูงสุด????
????ใครมีที่ดินเปล่าควรพัฒนาที่ดินของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านหรือทำเป็นพื้นที่การเกษตรเพื่อไม่ให้เข้าข่ายเป็นที่รกร้าง ว่างเปล่า เพราะเสียภาษีในอัตราสูง
???? ที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสร้าง ในเกณฑ์อัตราภาษี "ว่างเปล่า" มีลักษณะ 3ประการ
????1. ว่างเปล่า
????2. รกร้าง
????3. ไม่ทำประโยชน์ควรแก่สภาพ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควร หรือปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่าตลอดปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ หากปล่อยรกร้าง เป็นเวลา 3 ปี จะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 0.3% ในปีที่ 4 และถูกเก็บเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก ๆ 3 ปี หากยังไม่ได้มีการนำมาทำประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 3%
ทั้งนี้ อัตราการเก็บภาษีตามมูลค่าแบบขั้นบันไดดังกล่าว จะบังคับใช้ใน 2 ปีแรก (ปี 2563-2564) ส่วนปีต่อไปจะพิจารณาเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกที
???????? ภาษีไม่ยาก ✌️✌️เพียงแค่ศึกษาเพื่อความสร้างความเข้าใจ
????✅✅✅ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง---ใหม่
ภายในเดือน มิถุนายน 2563 นี้ ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี
✍️✍️✍️ โดยจะต้องดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น
????????ภายในเดือน สิงหาคม 2563
หากมีข้อสงสัยติดต่อ สอบถามได้ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้ว
โทร 0-5316-0771
05 มิถุนายน 2563

 

เทศบาลตำบลงิ้วเชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลงิ้ว ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน เทศบาลตำบลงิ้ว) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/inekg2  หรือสแกนผ่านระบบ QR Code แล้วกรอกเลขบัตรประชาชน ของตนเอง

(เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น และไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล

 

 

02 มิถุนายน 2563

28 พฤษภาคม 2563

นวัตกรรม การบำบัดน้ำเสียแบบอิงธรรมชาติ>>>ใช้หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน และการกรองของเสียมาประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นตามครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลงิ้ว ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเครือข่ายภาคครัวเรือน สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ตลาดสด เข้ามามีส่วนร่วม 

ลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งหาตนเองได้ เกิดการอย่างยั่งยืน

26 พฤษภาคม 2563

25 พฤษภาคม 2563

20 พฤษภาคม 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียภาษีภายในเดือน สิงหาคม 2563 นี้ ???????? เกษตรกรรม????????
อัตราภาษี *เกษตรกรรม*
???????????? ไม่ต้องเสียภาษี 3 ปี ( ปี 2563-ปี2565)
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้????????????
????1.เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
????2.เป็นบุคคลธรรมดา
????3.ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเกษตรกรรมและ ปี2566 เป็นต้นไป จะได้รับการยกเว้นมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกัน 50 ล้านบาท
???????? ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ถือว่าใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็น ????เกษตรกรรม????
???? นิติบุคคล ไม่ได้รับการยกเว้นทุกกรณี
อัตราภาษีเริ่มต้นที่ ร้อยละ0.01(ล้านละ 100บาท)
พื้นที่ที่เกี่ยงข้องกับ ????????เกษตรกรรม????????
???? ทำไร่ ทำนา ทำสวน
???? แปลงผัก บ่อปลา พืชสมุนไพร
???? พื้นที่รอปรับปรุง พื้นที่รอหว่านเมล็ดพืช
???? ลานตากผลผลิตเกษตร
???? โรงเก็บผลผลิตเกษตร โรงเก็บเครื่องมือทางการเกษตร
✍️ทั้งนี้ รอกฎหมายรองประกาศบังคับใช้
????????ภาษีไม่ยาก ????????เพียงแต่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ✌️✌️✌️✌️
???????????????? ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ใหม่
เริ่มใช้จริง วันที่ 1มกราคม 2563
โดยจะต้องดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น
????????ภายใน เดือน สิงหาคม 2563
หากมีข้อสงสัยติดต่อ สอบถามได้ที่
???? เทศบาลตำบลงิ้ว งานจัดเก็บรายได้
???? 0 5316 0771
????????????????????????????????????????????????????????????????
20 พฤษภาคม 2563

✅ประกาศเทศบาลตำบลงิ้ว✅

เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์

1. ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
2. อัตราภาษีที่จัดเก็บ
3. รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข้อมูลบางส่วนมีปริมาณข้อมูลมาก

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)

 ภาษีไม่ยาก ✌️✌️เพียงแค่ศึกษาเพื่อความสร้างความเข้าใจ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง---ใหม่
ภายในเดือน มิถุนายน 2563 นี้ ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี

✍️✍️✍️ โดยจะต้องดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือน สิงหาคม 2563

หากมีข้อสงสัยติดต่อ สอบถามได้ที่
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
โทร 0-5316-0771 ต่อ108

12 พฤษภาคม 2563

       เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน พบว่ายังมีจุดความร้อนเกิดขึ้นอยู่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวะอากาศในปัจจุบัน กรมอุตุนิมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศภาคเหนือ ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ยังมีลักษณะอากาศร้อนถึงร้อนจัด จังหวัดเชียงรายพิจารณาแล้ว เพื่อไม่ให้มลพิษจากหมอกควันเพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมืองดเปาในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563 สำหรับการเผาในพื้นที่ป่ายังถือว่าเป็นการกระทำ ที่ผิดกฎหมาย อนึ่ง หากพบเห็นไฟไฟม้ป่าเกิดขึ้นสามารถแจ้ง สายด่วน 0 5371 2603, "สายด่วนพิทักษ์ป่า 1366", 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

20 เมษายน 2563

31 มีนาคม 2563

19 มีนาคม 2563

อย่าวางใจ PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ กับวิกฤตสุขภาพที่คนไทยจะต้องแลก รู้เท่าทันลดความเสี่ยงเกิดโรคได้ หลายคนคงสังเกตเห็นได้ว่าในท้องฟ้าของเรานั้นปกคลุมไปด้วยหมอกจางๆ โดยหารู้ไม่ว่าที่ตาเรามองเห็นนั้นกลับไม่ใช่หมอก หากแต่คือฝุ่นควันที่มีมากจนเกินค่ามาตรฐาน ดังที่กรมควบคุมมลพิษได้ออกมากล่าวว่า หมอกหนาทึบที่เรามองเห็นนั้นเกิดจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน ที่ส่งผลร้ายทำลายสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรค วันนี้ SOOK By สสส. จะพาไปทำความรู้จักกับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีชื่อว่า PM2.5 ทำไมถึงต้องระวัง! 

PM2.5 คือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือเทียบให้เห็นภาพคือมีขนาดเล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมมนุษย์ ขนจมูกไม่สามารถกรองได้ สามารถแพร่กระจายสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ เพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

PM2.5 อันตรายแค่ไหน ?
องค์กรอนามัยโลกกำหนดให้ PM2.5 อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นสาเหตุ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง ,โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ,โรคมะเร็งปอด ,โรคหัวใจขาดเลือด ,โรคติดเชื้อเฉียบพลัน ในระบบหายใจส่วนล่าง

PM2.5 มาจากไหน ?
1.สภาพอากาศเปลี่ยน ทำให้อากาศนิ่ง ลมน้อย ฝุ่นสะสมตัวได้มาก
2.ฝุ่นจากการจราจร เขม่าไอเสียรถยนต์
3.ฝุ่นจากงานก่อสร้าง ทั้งรถไฟฟ้า อุโมงค์ คอนโดมิเนียม ฯลฯ
4.ฝุ่นจากการเผาในที่โล่งแจ้ง เช่น เผาหญ้า
5.ฝุ่นจากการผลิตโดยภาคอุตสาหกรรม

วิธีป้องกันตัวจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เลี่ยง – ลด การทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งต้องเป็นหน้ากากแบบ N95 เท่านั้น นะคะ ด้วยความปราถนาดีจาก SOOK By สสส.

ขอบคุณข้อมูลจาก : บทความ ฝุ่นพิษ PM2.5 ทำไมใครก็ว่าร้าย? โดย greenpeace

24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล (ชุดที่ 2) เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

21 กุมภาพันธ์ 2563

02 มกราคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (30 รายการ)