ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
1,327
เดือนที่แล้ว
2,009
ปีนี้
1,327
ปีที่แล้ว
47,820
ทั้งหมด
59,367
ไอพี ของคุณ
34.229.131.116

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนง.ทต.งิ้ว18 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน ม.9 บ้านตุ้มใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)08 กรกฎาคม 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 3/256208 กรกฎาคม 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง02 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะงานจ้างออกแบบอาคารฌาปนสถาน หมู่ที่ ๙ และอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้ว12 มีนาคม 2562
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๘28 มกราคม 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๓๐๙๑ สายทางบ้านงิ้วใหม่เชื่อมอ่างเก็บน้ำห้วยงิ้ว หมู่ที่ ๑๒ บ้านงิ้วใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 ธันวาคม 2561
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ธันวาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อวันที่
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 255806 พฤศจิกายน 2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 255906 พฤศจิกายน 2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256006 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี256208 ตุลาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256206 มกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256203 ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256204 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256227 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 256202 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256201 สิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256201 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256203 มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256202 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256202 เมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256204 มีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256204 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256104 มกราคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256104 ธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.256102 พฤศจิกายน 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1