ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
401
เดือนนี้
1,545
เดือนที่แล้ว
3,323
ปีนี้
42,684
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
187,175
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงรียนเทศบาลตำบลงิ้ว (ศรีสว่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร 3097 บ้านสักเหนือ หมู่ที่ 11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)09 กุมภาพันธ์ 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concretr สายทาง ชร 5014 บ้านขอนซุง ตำบลงิ้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 747 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,089.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e04 มีนาคม 2565
ยกเลิกการดำเนินการโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายทาง ชร 5014 หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก02 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทาง ชร.5015 บ้านขอนซุง หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก26 มกราคม 2565
ประกาศ ยกเลิกการดำเนินการโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายทาง ชร 5014 หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก24 มกราคม 2565
ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ จ้างออกแบบจ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบโครงการซ่อมสว้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทาง ชร.3097 บ้านสักใต้ หมู่ 3 เชื่อมบ้านสักกลางพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลงิ้ว และโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทางชร. 2116 บ้านโนนสมบูรณ์07 ธันวาคม 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบโครงการซ่อมสว้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทาง ชร.3097 บ้านสักใต้ หมู่ 3 เชื่อมบ้านสักกลางพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลงิ้ว และโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทางชร. 2116 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 07 ธันวาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง18 พฤษภาคม 2563
การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนสายทางบ้านสักสันเจริญ (e-bidding)24 มีนาคม 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มกราคม 2563
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เเบบดับเบิ้ลเเค็บ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 มกราคม 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนง.ทต.งิ้ว18 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน ม.9 บ้านตุ้มใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)08 กรกฎาคม 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 3/256208 กรกฎาคม 2562
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อวันที่
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256620 มีนาคม 2566
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 04 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256504 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(จ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบ) ประจำปี256321 เมษายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนถนนลาดยาง) ประจำปี256321 เมษายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุน) ประจำปี256311 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี256325 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี256304 ตุลาคม 2562
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 255806 พฤศจิกายน 2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 255906 พฤศจิกายน 2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256006 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี256208 ตุลาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256608 ธันวาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256610 ตุลาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256629 กันยายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256631 สิงหาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256609 สิงหาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256620 มิถุนายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256631 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256603 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256603 เมษายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256628 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 256503 มกราคม 2566
 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256513 ธันวาคม 2565
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256518 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 256505 ตุลาคม 2565
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1