ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2563   ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2566
รายการคะแนน
ควรปรับปรุง [0 %]
พึงพอใจ2 [66.67 %]
พึงพอใจมาก1 [33.33 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด3

  • ควรปรับปรุง  = 0 คะแนน 0%
  • พึงพอใจ  = 2 คะแนน 66.67%
  • พึงพอใจมาก  = 1 คะแนน 33.33%