ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2563   ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2566
รายการคะแนน
ควรปรับปรุง [0 %]
พึงพอใจ2 [100 %]
พึงพอใจมาก [0 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด2

  • ควรปรับปรุง  = 0 คะแนน 0%
  • พึงพอใจ  = 2 คะแนน 100%
  • พึงพอใจมาก  = 0 คะแนน 0%